تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

مراقبت ویژه پرستاری CCU & ICU

مراقبت ویژه پرستاری CCU & ICU

مراقبت ویژه پرستاری

مراقبت ویژه پرستاری CCU & ICU
بیمارانی که به دلایل مختلف دچار مراحل پیشرفته بیماری شده اند و ادامه حیات آنها پس از مراحل ترخیص از بیمارستان وابسته به دستگاههای پیچیده پزشکی و ICU می باشد در این دسته قرار دارند.
این بیماران با تمام تجهیزات ICU که اختصاصا جهت Home Care طراحی و ساخته شده اند از ICU یا سایر بخشهای بیمارستان طی فرایند کاملا پیچیده ای از بیمارستان ترخیص و با Safety و اطمینان کامل و ضمن رعایت تمام استانداردهای  پزشکی و درمانی به منزل منتقل میشوند.
این بیماران معمولا توسط پزشک مربوطه از بیمارستان قابل ترخیص بوده و کاهش مدت اقامت بیمار در فضای ICU میتواند خطرات ناشی از عفونتهای بیمارستانی و سایر موارد را به مراتب کاهش دهد.

مراحل:
– این مددجویان توسط سوپروایزر و سایر کارشناسان مرکز کارشناشی می شوند.
– پس از ارزیابی بیمار و تجهیزات مورد نیاز بیمار، محل استقرار بیمار در منزل با تجهیزات کامل آماده به کار میشود. 
پرستار متخصص ICU جهت انتقال بیمار به منزل هماهنگ می شود.
– نسبت به ترخیص بیمار اقدام می شود.
– برنامه مراقبتی و درمانی با توجه به درمانهای درحال انجام و با هماهنگی با پزشکان مربوطه و بر اساس شرایط مریض  توسط سوپروایزرمرکز تنظیم می شود.
(شرایط و نحوه مراقبت در منزل ضمن قرارداد به اطلاع همراهان بیمار رسانده می شود.)