تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

مراقبت ویژه (بهیاری و کمک بهیاری)

مراقبت ویژه (بهیاری و کمک بهیاری)
مراقبت ویژه (بهیاری و کمک بهیاری)
بیماران یا مددجویانی که بیشتر اختلالات حرکتی داشته و حرکت آنها بیشتر با احتمال سقوط همراه است  و ممکن است در مواقعی نیاز به وصل سرم یا   IV تراپی بیمار باشد و یا روزانه دوز مشخصی از انسولین یا سایر داروهای تزریقی را دریافت میکنند و هنوز وارد مراحل پیشرفته بیماری نشده اند توسط بهیاران مرکز مراقبت می شوند.
موارد کلی که بهیاران و کمک بهیاران بخش مراقبت های ویژه زیرنظر کارشناسان مرکز و بر اساس دستورالعمل انجام می دهند شامل موارد زیر می باشد:
– چک علایم حیاتی
– ساکشن
گاواژ
– اکسیژن درمانی
– فیزیوتراپی تنفسی
– چک قندخون
– تزریق انسولین
– انجام فعالیت های حرکتی
– حمام در تخت
– داروهای خوراکی