تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

مراقبت ساده

مراقبت ساده

مراقبت ساده

بسته به وضعیت مددجویان و سطح سلامت آنها و نیازهای مراقبتی آنها مددجویان میتوانند از یکی از انواع خدمات مراقبتی زیر بهره مند شوند. در هر صورت پزشکان ،کارشناسان و مدیران فنی و سوپروایزر مرکز در مورد تعیین سطح مراقبتی بیمار صاحب نظر هستند و پس از ارزیابی و بررسی بیمار در مراحل اولیه نسبت به تدوین برنامه مراقبتی بیمار اقدام می شود.

خدمات مراقبتی در این شاخه از مراقبت بصورت روزانه – شبانه یا شبانه روزی در منزل و یا در بیمارستان ارائه می شود. ارزانترین و پایین ترین سطح مراقبتی بوده و بیشتر در مورد مددجویانی است که خدمات اولیه مراقبتی را نیاز دارند و حداکثرممکن است مصرف داروهای خوراکی آنها بر اساس تجویز پزشک باشد و یا رسیدگی به تغذیه سالمند را شامل میشود. معمولا این مددجویان خدمات درمانی را بصورت موردی از مرکز دریافت میکنند و تعرفه جداگانه ضمن قرارداد پرداخت می نمایند. به عنوان مثال اگر سالمندی که دچار آلزایمر است، تحت مراقبت ساده مرکز مراقبت میشود میتواند جهت وصل سرم – فیزیوتراپی و سایر خدمات مورد نیاز خود با مرکز بصورت موردی هماهنگ نماید.

بعد از کارشناسی اولیه ( رایگان) جهت آشنایی با مددجو و هماهنگی و اعزام نیروی مناسب ، در طول هر ماه یک کارشناسی تخصصی نیز صورت می گیرد که شامل بررسی علایم حیاتی ، مشکلات جسمی  ، مشکلات روانی ، نیازهای محیطی و تغذیه ای و موارد خطر قابل پیش بینی برای مددجو می باشد و بر اساس این بررسی توصیه ها و پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.

همچنین در صورت ادامه ارائه خدمات مراقبتی ، درماه های بعدی نیزکارشناسی صورت گرفته و علاوه برموارد فوق ، وضعیت مددجو با ماه قبل مقایسه و تمهیدات لازم صورت خواهد گرفت.