تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

خدمات مشتریان و سازمانها (خدمات بیمه ای)

خدمات مشتریان و سازمانها (خدمات بیمه ای)
مرکز پرستاری پرتوسلامت برای کسانی که دفترچه بیمه خدمات درمانی را داشته باشند میتوانند خدمات درمانی را در محل کار و در منزل ضمن هماهنگی با مرکز دریافت نمایند. در ازای دریافت خدمات درمانی مذبور برگ دفترچه جدا خواهد شد و این خدمات برای مددجو کاملا رایگان خواهد بود.

ا