تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

انتقال بیمار

انتقال بیمار - مــرکز ارائه خـدمات پزشــکی و پرســتاری در منـــزل پرتوسلامت در مشـــهد

انتقال بیمار

انتقال بیمار
مرکز پرستاری پرتوسلامت با مراکز آمبولانس برتر انتقال و ترانسفر بیمار طرف قرارداد بوده و لذا در صورت نیاز به انتقال بیماران از منزل به بیمارستان و بالعکس از بیمارستان به منزل می تواند با تعرفه پایین تر از تعرفه رایج آن مراکز و با حفظ تمام استانداردهای انتقال بیمار عملیات انتقال بیمار از بیمارستان به منزل و بالعکس را انجام دهد.